בריאן אדקינס

הציות היה הוצאה שחשבתי שאנחנו פשוט צריכים לחיות עם זה לנצח, אבל כאשר הבנו שיש פתרונות כדי לייעל את תהליך אבטחת האיכות שלנו, אפילו מאז התמ”ג נכנסו לשחק, הייתי מאושר. הפחתנו עלויות הקשורות לעמידה בכ -30%